Ilmoita yrityksesi edunsaajat kaupparekisteriin

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien on ilmoitettava edunsaajansa kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.7.2020 mennessä ja aina, kun edunsaajissa tapahtuu muutoksia. 1.7.2019 alkanut edunsaajatietojen rekisteröinti perustuu rahanpesulakiin ja sen taustalla olevaan EU:n rahanpesudirektiiviin.

Edunsaajiilla tarkoitetaan ensisijaisesti yhtiön omistajia. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt tekevät ilmoituksen vain, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies. Pörssiyhtiöillä, toiminimiyrittäjillä, asunto-osakeyhtiöillä ja keskinäisillä kiinteistöyhtiöillä ei ole ilmoitusvelvollisuutta.

Edunsaajien ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti PRH:n palvelussa. Autammeasiakkaitamme tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä ja varmistamme, että tiedot on ilmoitettu oikein.

Lue lisää edunsaajista ja ilmoittamisesta (PRH)